Một mầm non vừa nhú

Đoàn Trọng Hải

( Viết những ngày nằm trên giường bệnh)

 

Ta nghe một mầm non vừa nhú

Trên nhánh đời run rẩy hồi sinh

Em tiễn đưa niềm đau về cõi khác

Trong sắc xanh lấp lánh sương trời

 

Ta nghe một mầm non vừa nhú

Trên nhánh đời gãy chết sau bão giông

Khi ban mai những mưa không còn nắng

Em thắp nhiệm màu thao thiết đáy mắt xanh

 

Ta nghe một mầm non vừa nhú

Trên nhánh đời rã mủn những đức tin

Thân xác nguyên hình hài thú lạ

Giữa bóng xanh hấp hối bóng mình

 

Ta nghe một mầm non vừa nhú

Đêm qua gió mãi hát lời xa xanh

Trong bụi thời gian hiểu về lẽ sống

Trên nhánh đời gãy chết sau bão giông.

 

 


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...