Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ


 

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  làm việc với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam. 

 

 

 

Tại buổi làm việc, thay mặt cho hơn 40 nghìn văn nghệ sĩ trong cả nước, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp Hội gửi tới Thủ tướng Chính phủ 9 kiến nghị trong đó vấn đề trung tâm bức xúc của các Hội chuyên ngành và Liên hiệp Hội chính là nội dung trong dự thảo Luật về Hội đang được Bộ Nội vụ xây dựng.

Phía Liên hiệp Hội mong muốn việc xây dựng Luật về Hội phải phù hợp và đưa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới.

Liên hiệp Hội cũng kiến nghị Chính phủ xem xét quy trình điều kiện xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước phù hợp và sát thực hơn với tình hình thực tế của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự tâm huyết, một lòng theo Đảng, cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước của giới văn nghệ sĩ. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nhìn nhận, trong quá trình phát triển, các Liên hiệp Hội cũng gặp nhiều khó khăn. Chính phủ, các Bộ, ngành cần nỗ lực giải quyết, tháo gỡ khó khăn để các văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm lớn.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ. Giới văn học nghệ thuật Việt Nam đã thể hiện tinh thần đồng hành, cổ vũ khát vọng vươn lên của dân tộc. Nhờ đó, đến nay, Liên hiệp Hội đã thực sự trở thành ngôi nhà chung cho các tổ chức thành viên; có vai trò quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Liên hiệp Hội và các thành viên trong thời gian qua; gửi lời thăm hỏi ân cần nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới hơn 40.000 văn nghệ sĩ cả nước.

 

Thủ tướng cũng cho rằng, Liên hiệp Hội cũng chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ; chưa phát huy hiệu quả nguồn kinh phí; chưa xã hội hoá nguồn lực từ Trung ương đến địa phương; đời sống văn nghệ sĩ còn nhiều khó khăn. Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng còn hạn chế. Thủ tướng mong muốn có nhiều tác phẩm của văn nghệ sĩ Việt Nam xứng tầm hơn nữa, nghiên cứu những xu hướng, nhu cầu của xã hội để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn học nghệ thuật của người dân.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy truyền thống, những thành tựu đạt được, khắc khắc phục hạn chế, khó khăn; bảo đảm tôn chỉ mục đích trong hoạt động.

Nhấn mạnh tinh thần có tâm huyết mới sáng tạo văn học nghệ thuật, Thủ tướng yêu cầu Liên hiệp Hội cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; qua đó phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc trong nhân dân. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ cả số lượng và chất lượng; quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, có khát vọng cống hiến, vươn lên.

 

Thủ tướng mong muốn Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động, nâng cao khả năng tập hợp, tạo môi trường, phát huy khả năng sáng tạo của văn nghệ sĩ. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác định hướng nghiên cứu lý luận phê bình văn học nghệ thuật; đổi mới công tác sáng tác, sưu tầm, có chiều sâu hơn, có trọng điểm, tạo môi trường, không gian thuận lợi cho sáng tạo, đa dạng để có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về tư tưởng, đa dạng, tạo sức lan toả xã hội. Liên hiệp Hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, công bố, phổ biến tác phẩm, giao lưu quốc tế. Chủ động, tăng cường các giải pháp phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm phi văn hoá; chống âm mưu diễn biến hoà bình trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về văn học nghệ thuật. Các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phải lắng nghe các ý kiến đóng góp của giới văn nghệ sĩ; nghiên cứu, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút, vận động các tài trợ nguồn lực cho hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số đề xuất của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động văn học nghệ thuật. Thủ tướng khẳng định luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của văn nghệ sĩ cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật cũng như công cuộc xây dựng đất nước.

PV

( Nguồn: http://baovannghe.com.vn)


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...