CHÙM THƠ LÊ HỒNG ĐỨC

1

NGẪM

Lấy người thiếu nữ  nhan sắc

Hạnh phúc chắc …dăm năm

Lấy người đàn bà tốt

Hạnh phúc  đến… trăm năm!

Than ôi!  Mắt đàn ông

Suốt đời thương Cái đẹp!

ĐÔI MẮT

Trong đám loạn quân

Bỗng nhìn ra Nguyên soái

Hoàng hôn đời người

Em chợt nhận  ra anh!

BÁN THƠ

Thơ in ngàn cuôn vừa xong

Biết ai là kẻ tri âm bây giờ?

Viết luôn mấy chữ

Bán thơ!

Đến mua

 một kẻ

Xích lô

Bên đường…

 


Tags:

BIỂN NHỚ

  Hoàng Kim Vũ Kìa biển chiều nay- Biển nhớ ai? Mà sao mắt sóng kh&e...

Em đi tìm Anh

          Xuân Thanh Tặng L.T.H   Em đi t&igr...