Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: Không cô đơn

Nguyễn Quang Long Nguyễn Ánh 9 tự đặt câu hỏi: “Đêm nay tôi đưa em về…” còn “Đêm mai ai đưa em về?” và rồi tuôn trào thành một nhạc phẩm sống cùng thời gian &ldquo...