Khúc hoan ca của cỏ

Hoàng Quý     Tôi rất yêu những câu thơ về cỏ, liên quan đến cỏ.  Nhiều lúc tự vấn, tại sao yêu. Nhưng quả thật, yêu là yêu, hà cớ gì luận giải. Cái sự yêu những câu thơ về...

Một lần diện kiến Trịnh Công Sơn

  LÊ HOÀI NAM   Năm 1985. Chúng tôi học năm thứ hai, khóa 2, trường Viết văn Nguyễn Du (Khoa Viết văn, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội). Một hôm chúng tôi được ban giám hiệu thông báo: buổi học s&a...

Đọc lại thơ Nguyễn Quốc Anh

NGÔ XUÂN HỘI (Nguyễn Quốc Anh ( 1944- 2012) từng là lính pháo thủ. Đi B năm 1972 chuyên ngành về làm chánh văn phòng Hội văn nghệ Hà Tĩnh. Học viên khóa 6 lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du.Ủy viên Ban chấp...

Mỗi con người phải chăng là hạt nắng

 (Đọc tập thơ “Lật từng trang kỷ niệm” của Đặng Hữu Trung) LÊ HUY MẬU Trong rất nhiều trường hợp, thơ là sự hoài niệm về thời gian; là vọng âm của quá khứ. Ngôn ngữ của thực tại, của đời sống, phải đã là quá v&...

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo với " Bạn bè ở Huế"

  Mai Văn Hoan TTH - Những năm 80 của thế kỷ trước, Nguyễn Trọng Tạo đã nổi danh với bài hát Làng Quan họ quê tôi (phổ thơ Nguyễn Phan Hách) và bài thơ Tản mạn thời tôi sống. Mỗi lần nghe tin anh vào Huế, tôi ...